ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Για να δείτε τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τις αιτήσεις και τις υπέυθυνες δηλώσεις για εγγραφή ή ανανέωση, επιλέξτε από τις παραπάνω κατηγορίες, την κατηγορία που ανήκετε.

Ενημέρωση από την Τράπεζα της Ελλάδος: https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/exams.aspx

Παρακάτω θα βρείτε τον σχετικό Νόμο Ν.4583/18-12-2018 (ΦΕΚ Α΄ / 212)