Γραφείο Εργασιακών Θεμάτων

Ένα ειδικό τμήμα του "Συνηγόρου του Επιχειρηματία" είναι το "Γραφείο Εργασιακών Θεμάτων" που ασχολείται αποκλειστικά με το ευαίσθητο θέμα των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και με την υποβοήθηση της επίλυσης εργασιακών διαφορών με το προσωπικό και αποτελεί το αντίστοιχο γραφείο του 'Επόπτη Εργασίας' για τους εργοδότες:

  • Συλλέγει από τους επιχειρηματίες τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες προκύπτουν προβλήματα με το προσωπικό τους.
  • Μελετά τις οικείες διατάξεις και τους νόμους.
  • Γνωστοποιεί στους επιχειρηματίες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι των εργαζομένων και αναλαμβάνει την υποστήριξη των επιχειρηματιών στις περιπτώσεις εκείνες που σε νομική βάση διαπιστώνονται άδικες καταγγελίες σε βάρος τους.
Υπεύθυνη: Μιχαηλίδου-Χατζηνικολάου Γεθσημανή
Τηλέφωνο: 2531081478
Τηλέφωνο χωρίς χρέωση: 800-110-1-110