Συνήγορος του Επιχειρηματία

Καθημερινά τα στελέχη και τα μέλη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου γίνονται δέκτες παραπόνων και διαμαρτυριών των επιχειρηματιών από τη συναλλαγή τους με δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, Εφορία, ΟΑΕΔ, διευθύνσεις Νομαρχίας, Τράπεζες κ.λπ.), οι οποίοι έχουν την εντύπωση ότι δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους θεωρώντας ότι εμπλέκονται τις περισσότερες φορές σε άσκοπες γραφειοκρατικές διαδικασίες και γενικά ότι έχουν άδικη αντιμετώπιση.

Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης εκτιμώντας ότι τα περιστατικά αυτά τις περισσότερες φορές οφείλονται στο γεγονός ότι τα μέλη του δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις τους έναντι αυτών των φορέων, ξεκινά μια προσπάθεια ελαχιστοποίησης και αποφυγής τέτοιων καταστάσεων καθιερώνοντας μια νέα υπηρεσία προς τα μέλη του, το Γραφείο "Συνήγορος του Επιχειρηματία" το οποίο:

  • Συλλέγει τα παράπονα και τις διαμαρτυρίες των μελών.
  • Επεξεργάζεται τα στοιχεία βάσει των σχετικών διατάξεων και των νόμων.
  • Γνωστοποιεί στα μέλη τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους με βάση το νομικό πλαίσιο κάθε περίπτωσης.
  • Εξηγεί στα μέλη τις περιπτώσεις όπου άδικα διαμαρτύρονται αλλά και μεσολαβεί και υπερασπίζεται τα μέλη του.
  • Καταγγέλλει τυχόν περιπτώσεις στις οποίες τεκμηριωμένα το δίκαιο είναι με το μέρος των συναλλασσομένων μελών του Επιμελητηρίου.

Ο "Συνήγορος του Επιχειρηματία" πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των συναλλαγών προς όφελος τόσο των επιχειρηματιών, που πρέπει να αποκτήσουν την αντιμετώπιση που τους αξίζει, όσο και των ίδιων των υπηρεσιών και των στελεχών τους, καθώς είναι δεδομένο και αυτονόητο ότι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών είναι πρωταρχικός στόχος όλων μας.

Υπεύθυνη: Ζήση-Εσαγιάν Όλγα
Τηλέφωνο: 2531081474
Τηλέφωνο χωρίς χρέωση: 800-110-1-110