ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΩΜΑ ΙΚΕ

Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά και Αιθέρια Έλαια

Υπηρεσίες

Επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και προϊόντων αυτών.

Παραγωγή και εμπορία αιθέριων ελαίων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (Ροδέλαιο, Ροδόνερο κλπ.) και προϊόντων αυτών.

Εισαγωγές και εξαγωγές αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και προϊόντων αυτών και αιθέριων ελαίων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και προϊόντων αυτών.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΩΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός τίτλος: ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΩΜΑ ΙΚΕ

ΑΦΜ: 800754764 ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 139693911000

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας - Διαχείριση: ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΒΡΟΥΖΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Δ.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ 5

69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

τηλ: 2531027638

e-mail: rodopisaroma@gmail.com

www.everodopi.gr/memberpages/details/203/rodopis-aroma-ike

Ημερομηνία λήξης πρώτης Χρήσης: 31-12-2016

Κεφάλαιο: 20.000 €