Με καινοτομίες ο νέος αναπτυξιακός νόμος

Δημοσιεύθηκε στις 20/01/2022 12:20
Με καινοτομίες ο νέος αναπτυξιακός νόμος όπως παρουσίασε ο Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

Με καινοτομίες ο νέος αναπτυξιακός νόμος όπως παρουσίασε ο Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

«Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αποτελεί συνέχεια της εθνικής αναπτυξιακής μας στρατηγικής. Ευθυγραμμίζεται πλήρως με το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία που συνέταξε η Επιτροπή Πισσαρίδη και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Αξιοποιεί τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και εναρμονίζεται με τους εθνικούς μας στόχους για το ΕΣΠΑ 2021-2027 και την ενεργή συμμετοχή της χώρας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Βασίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες, προκειμένου να επιτευχθεί ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιδιώκουμε να αυξήσουμε την απασχόληση σε ολόκληρη την Ελλάδα καθώς και την ευρωστία των τοπικών οικονομιών.

Ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες δημιουργήσαμε 13 συνολικά θεματικά καθεστώτα ενίσχυσης σε διαφορετικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρο το φάσμα της επιχειρηματικότητας. Οι άξονες στους οποίους κινείται ο νέος αναπτυξιακός είναι: η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η έρευνα και η καινοτομία, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η ενίσχυση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων, η αγροδιατροφή και η αλιεία.

Οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες δημιουργούν ένα βιώσιμο φιλοεπενδυτικό περιβάλλον μέσα από καινοτομίες. Προβλέπονται ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις όλων των μεγεθών με προσαυξημένα τα ποσοστά ενισχύσεων στο σύνολο σχεδόν των Περιφερειών της χώρας.

Συγκεκριμένα, για τις μεγάλες επιχειρήσεις τα ποσοστά κυμαίνονται από 30% έως 50%, για τις μεσαίες από 40% έως 60%, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από 50% έως 70%. Προβλέπονται, επίσης, ταχύτερες διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου, καθώς και σημαντική ενδυνάμωση των ορκωτών ελεγκτών. Επενδυτικά σχέδια άνω των 700.000 ευρώ ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτό ελεγκτή, ενώ τίθενται ρητές προθεσμίες με στόχο να μην ξεπερνιούνται οι 60 ημέρες.

Προβλέπονται ακόμη διαλειτουργικότητες του νέου πληροφοριακού συστήματος με αντίστοιχα άλλων φορέων (ΑΑΔΕ, ΓΕΜΗ κ.λπ.), με λιγότερη γραφειοκρατία και αυτοματοποιημένη ενημέρωση των επενδυτών για την πορεία της αίτησής τους.

Είναι αυτονόητο ότι ο νέος νόμος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων και διευρύνει τις επιλογές των επενδυτικών σχεδίων, μειώνοντας τις καθυστερήσεις και τις διοικητικές επιβαρύνσεις.»

 

Φωτογραφίες