ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 2020

Δημοσιεύθηκε στις 29/04/2021 12:56

Σας κοινοποιούμε τον Απολογισμού Δράσεων 2020 επισυνάπτοντας την σχετική έκθεση, που συνέταξε η Διοικητική Επιτροπή και ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου στις 23-4-2021, κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 Ν.4497/2017.