Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια πινακίδων και υλικών οδικής σήμανσης από την Περιφέρεια ΑΜΘ

Δημοσιεύθηκε στις 01/06/2017 11:00

Ενημερωθείτε αναλυτικά από το συνημμένο αρχείο για τη Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια πινακίδων και υλικών οδικής σήμανσης από την Περιφέρεια ΑΜΘ.

Καταληκτική ημερομηνία: 14-6-2017