Πρόσκληση Δήμου Κομοτηνής για 10 θέσεις υπαίθριου εμπορίου στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Πάρκου Αγίας Παρασκευής

Δημοσιεύθηκε στις 22/11/2022 12:16

Ο Δήμος Κομοτηνής διαθέτει 10 εγκρίσεις συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη αγορά που θα λειτουργήσει στο πάρκο της Αγίας Παρασκευής, με τα εξής πωλούμενα είδη:

▶Σάντουιτς ή σφολιατοειδή ή συναφή είδη που θα φυλάσσονται σε ειδικά ψυγεία και θερμοθαλάμους- ζαχαρώδη είδη και παραδοσιακά γλυκά, αναλόγως, ξηροί καρποί, ψημένα κάστανα από φορητές εγκαταστάσεις, μαλλί της γριάς- ποπ κορν από φορητές εγκαταστάσεις έψησης, χριστουγεννιάτικα είδη – χειροποίητα, αποξηραμένα άνθη και ιδίως όσα δικαιολογούνται  από το πνεύμα των ημερών.

▶ Η διάρκεια χρονικής ισχύος θα είναι 23 ημερών ήτοι, από 10 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι 2 Ιανουαρίου 2023.

▶ Το τέλος για ολόκληρο το χρονικό διάστημα λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς καθορίζεται στα 100 ευρώ για τις θέσεις με τους οικίσκους και στα 50 ευρώ για τις θέσεις χωρίς οικίσκους. 

▶ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, με τα παρακάτω προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, από 21 έως 30-11-2022.

 

Δικαιολογητικά

 

▪ Α. Οι πωλητές υπαιθρίου εμπορίου πρέπει να προσκομίσουν τα εξής:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται υπόδειγμα από την υπηρεσία)

2. Βεβαίωση Δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας υπαιθρίου εμπορίου ή  την Άδεια Υπαιθρίου Εμπορίου που έχουν στην κατοχή τους

3. Πιστοποιητικό Υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων

4. Δημοτική ενημερότητα

5. Τριπλότυπο είσπραξης καταβολής τελών –εφόσον θα βρίσκονται στον κατάλογο συμμετεχόντων.

▪ Β. Οι πωλητές, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων με συναφή είδη, για τη συμμετοχή τους στην Χριστουγεννιάτικη Aγορά Κομοτηνής, πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου ετήσιας διάρκεια, η οποία θα εκδίδεται για τον σκοπό αυτό αμέσως από τον Δήμο, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση χορήγησης (χορηγείται από την υπηρεσία).

2. Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας από το TAXIS με ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο.

3 .Βεβαίωση Ταμειακής Μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή.

4. ΚΑΔ (κωδικός αριθμός δραστηριοποίησης)

5. ΑΜΚΑ

6. Πιστοποιητικό Υγείας, όπου απαιτείται.

7. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση.

8. Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

9. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

10. Βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο.

11. Άδεια κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ οχήματος.

12. Τριπλότυπο είσπραξης καταβολής τελών –εφόσον θα βρίσκονται στον κατάλογο συμμετεχόντων.

 

☎ Για περισσότερες πληροφορίες: 2531352402.

  • https://www.komotini.gr/
  • dkomot@otenet.gr | gdkomot@otenet.gr
  • Τηλέφωνο: 25313.52400
  • Fax: 25310.22756
  • Γραμμή του Δημότη: 15424
  • Πλ. Βιζυηνού 1, 69100 Κομοτηνή