ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Δημοσιεύθηκε στις 05/10/2022 14:44

Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης -στα πλαίσια των ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη του  και μετά την θέση σε ισχύ του Ν. 4919/2022/ΦΕΚ Α΄71 (άρθρα 53-55) –ενημερώνει τα μέλη του για την αναγκαιότητα της καταχώρησης του διακριτικού τίτλου της επιχείρησης του –εφόσον υφίσταται αυτός-  για τους κάτωθι λόγους :

 

 

  • Διασφάλιση της μοναδικότητας του διακριτικού τίτλου της επιχείρησής σας.
  • Προστασία της φήμης της επιχείρησής σας από την εκμετάλλευση του (δ.τ.) από κακόβουλους τρίτους.
  • Αποτροπή κινδύνου σύγχυσης του καταναλωτικού κοινού σας από ομοειδείς επιχειρήσεις.

 

Ειδικότερα, στον νέο Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄71/07-04-2022) προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μοναδικές επωνυμίες και οι μοναδικοί διακριτικοί τίτλοι όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική και οικονομική δραστηριότητα. 

 

Πλέον, το εν λόγω Μητρώο θα είναι ενιαίο για όλη την χώρα και θα διασυνδέεται μεταξύ άλλων με το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), προκειμένου να αποφευχθεί η λήψη επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου που έχει ήδη κατοχυρωθεί ως σήμα. 

 

Η εγγραφή στο ΓΕΜΗ ολοκληρώνεται με την καταχώριση των στοιχείων των υπόχρεων στο εν λόγω Μητρώο με την παράλληλη απόδοση ΚΑΔ (άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4919/2022). Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τους σκοπούς τήρησης του προαναφερόμενου Μητρώου, τους κανόνες σχηματισμού της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου και τη διαδικασία δέσμευσης, ανατρέξετε στα άρθρα 53-55 του Ν. 4919/2022.

 

Σε κάθε περίπτωση πάντως καθίσταται σαφές   ότι πλέον, η δέσμευση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου έχει ισχύ για το σύνολο της Επικράτειας, ενώ δεν θα είναι δυνατή η κατοχύρωση επωνυμίας  και διακριτικού  τίτλου  ήδη εγγεγραμμένων υπόχρεων στο ως άνω μητρώο, αλλά ούτε και διακριτικού  τίτλου   που αποτελεί εμπορικό σήμα άλλης επιχείρησης.

 

Λόγω δε, της πανελλαδικής εμβέλειας της κατοχύρωσης, θα πρέπει να επισπεύσετε τις διαδικασίες καταχώρισης του διακριτικού τίτλου σας (ταμπέλα), εφόσον διατηρείτε/έχετε, ώστε να επιτευχθεί, τόσο η προφύλαξη του καταναλωτικού κοινού από τον κίνδυνο σύγχυσης, όσο και να αποτραπεί η πιθανότητα εκμετάλλευσης της φήμης της επιχείρησης από έτερη επιχείρηση ή τρίτους

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου στο τηλ.2531022547 

 

Επισυνάπτεται αρχείο με σύντομες ερωτήσεις – απαντήσεις για το Μητρώο Επωνυμιών και διακριτικών τίτλων .