Γραφείο Φορολογικής & Ασφαλιστικής Υποστήριξης

Το γραφείο αυτό θα έχει σκοπό την παροχή ασφαλιστικών και φορολογικών πληροφοριών στον επιχειρηματικό κόσμο του νομού μας. Έμπειροι φοροτεχνικοί και σύμβουλοι θα πλαισιώνουν αυτό το γραφείο και θα μπορούν να δέχονται τους ενδιαφερόμενους μετά από ραντεβού που καθορίζεται από υπάλληλο του Επιμελητηρίου.

Το εύρος των θεμάτων που εξετάζει το γραφείο αυτό είναι:

  • Φορολογικά,
  • Λογιστικά,
  • Εργοδοτικές υποχρεώσεις και δικαιώματα,
  • Ασφαλιστικά Ταμεία ( ΙΚΑ ,ΤΕΒΕ κ.ά)

Διευκρινίζεται ωστόσο ότι δεν υπεισέρχεται σε θέματα ενημέρωσης βιβλίων, συμπλήρωσης δηλώσεων Φ.Π.Α., φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων Φ.Μ.Υ. κ.λπ.

Υπεύθυνος: Γιουφτσιάδης Γιαννης
Τηλέφωνο: 2531081478
Τηλέφωνο χωρίς χρέωση: 800-110-1-110