Γραφείο Πληροφόρησης Επενδυτών

Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο συμμετέχει ως εταίρος στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ." της οποίας σκοπός είναι η ανάληψη και διαχείριση, ως ενδιάμεσου φορέα, κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου υλοποιώντας την υπόσχεση που έδωσε στα μέλη του για γρήγορη και έγκαιρη ενημέρωση, ξεκινά την λειτουργία του γραφείου αυτού του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση προς τους υποψήφιους επενδυτές - μέλη του Επιμελητηρίου πάνω σε προγράμματα του Γ΄ Κ.Π.Σ. που βρίσκονται σε εξέλιξη ή που θα ξεκινήσουν σύντομα να 'τρέχουν'. Τα μέλη του Επιμελητηρίου που επιθυμούν να πληροφορηθούν τις δυνατότητες συμμετοχής τους στα προγράμματα του Γ΄ Κ.Π.Σ. θα μπορούν να έρχονται σε επαφή με τον ειδικό σύμβουλο της ΔΕΣΜ-ΟΣ σε θέματα επενδύσεων και να παίρνουν πληροφορίες για τις δυνατότητες που έχει η επιχείρησή τους να υπαχθεί σε κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα.

Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και με το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) που σύντομα θα λειτουργήσει στο Επιμελητήριο.

Υπεύθυνη: Μητροπούλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2531081475
Τηλέφωνο χωρίς χρέωση: 800-110-1-110